Malibog na kapit bahay nag pabayu ng tudo at pinutukan sa loob -mrlababuto