चट्ट हेर्दा जिन्दगी दामी छ सबै ठिक छ पैसा कै कमि छ .....होइन त गाइज