دخترخاله لزبینم واسه شوهرم آوردم لز هم کردیم آب سه نفرمون اومد